หมวดสินค้า
 
หมวดสินค้า

อุปกรณ์ และขาตั้งป้ายรณรงค์
xstand / Rollup / สายวัดBMI


คลิกเพื่อตรวจรายชื่อการจัดส่ง

 
ผู้เยี่ยมชม
 151 คน ในวันนี้
 317 คน ในสัปดาห์นี้
 3083 คน ในเดือนนี้
 79594 คน ในปีนี้
 112483 คนทั้งหมด
4 คน ออนไลน์
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สยามกู๊ดไลฟท์ ดอทคอม
 

ร้านได้เข้าระบบ EGP แล้ว

 
แบ่งปัน
| More

ติดตามเรา

Facebook
 
บัญชีธนาคาร


ชำระแล้ว กรุณาแจ้งโอน
พร้อมส่งสลิปได้ที่นี่

 
1 สินค้าคนดูมากสุด
 
HOW TO BUY


เงื่อนไข และขั้นตอนการสั่งซื้อ
สินค้าบนเว็บไซต์ฯ

 

13.ธง งานสุขอนามัย / สุขบัญญัติ

สุขบัญญัติ 

   สุขบัญญัติ คือ ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ให้เกิดสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนั้นการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ..เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และสังคมดี


          ความสำคัญของการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ การมี "สุขภาพดี" เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เรา และเป็นจุดมุ่งหมายทางสังคมที่ยอมรับกันทั่วโลก มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะเศรษฐกิจและสังคม หรือความเชื่อถือทางการเมืองมากแค่ไหน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้มี "สุขภาพดี" อันหมายถึง การมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งมิใช่เพียงแต่ปราศจากโรค หรือไม่มีความพิการเท่านั้น แต่หมายถึง การมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดีด้วย 

      การปฏิบัติตามแนวของสุขบัญญัติแห่งชาตินอกจากจะมีผลกับตัวเราเองแล้ว การปลูกฝังและสร้างเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคและ ส่งเสริมด้านสุขภาพที่ถูกต้องจนเป็นสุขนิสัยแล้ว จะทำให้สมาชิกในครอบครัวไม่เจ็บป่วย ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีความอบอุ่นในครอบครัว  มีความปลอดภัยในชีวิต  มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

เรียงลำดับโดย:
งานสุขอนามัย 15 : สุขบัญญัติแห่งชาติ
งานสุขอนามัย 15 : สุขบัญญัติแห่งชาติ
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 14 : การกำจัดเหา
งานสุขอนามัย 14 : การกำจัดเหา
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 13 : สุขาน่าใช้
งานสุขอนามัย 13 : สุขาน่าใช้
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 12 : มือของคนเราหากสัมผัสกับสิ่งต่างๆ
งานสุขอนามัย 12 : มือของคนเราหากสัมผัสกับสิ่งต่างๆ
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 11 : งานสุขอนามัยในวัยรุ่น
งานสุขอนามัย 11 : งานสุขอนามัยในวัยรุ่น
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 10 : โภชนบัญญัติ 9 ประการ
งานสุขอนามัย 10 : โภชนบัญญัติ 9 ประการ
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 09 : สุขอนามัยของเพศหญิง
งานสุขอนามัย 09 : สุขอนามัยของเพศหญิง
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 08 : สุขบัญญัติ 10 ประการ
งานสุขอนามัย 08 : สุขบัญญัติ 10 ประการ
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 07 : สุขอนามัยเด็กที่ดี
งานสุขอนามัย 07 : สุขอนามัยเด็กที่ดี
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 06 : หยุดเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกาย
งานสุขอนามัย 06 : หยุดเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกาย
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 02 : การล้างมือ
งานสุขอนามัย 02 : การล้างมือ
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
งานสุขอนามัย 01 : การล้างมือ 7 ขั้นตอน
งานสุขอนามัย 01 : การล้างมือ 7 ขั้นตอน
คลิกเพื่อแสดงราคา
300.00 บาท
5 จาก 5 ดาว!